Menu in English

At Nano Bio Food you will taste delicious, self-cultivated food.

STARTERS

Bread- 50 lekë

Corn Bruschette- 400 lekë

Soup of the Day- 350 lekë

Chef Salad- 550 lekë

Cold Country Starters- 1200 lekë

Traditional Pie- 120 lekë

Stuffed Pancakes- 350 lekë

Selection of Warm Starters (4 persons)- 2000 lekë

 Recipe with beaf- 600 lekë

Meatball casserole – 600 lekë

Quail egg stuffed mushrooms – 700 lekë

Stuffed  artichoke – 600 lekë

MAIN COURSES

Country Chicken- 3000 lekë

Country Chicken (1/2)- 1700 lekë

Baby goat  –  1500 lek

Quail-  1400 lek

Grilled Beef- 1250 lekë

Duck- 2800 lekë

Duck (1/2)- 1500 lekë

Lamb ribs- 1300 lekë

Shnitzel- 1100 lekë

SIDE DISHES

Rice- 250 lekë

Traditional Bread Stuffing (Përshesh)- 300 lekë

Baked Potatoes- 250 lekë

Traditional Pasta (Jufka)- 300 lekë

DESSERTS

Country Pie – 300 lekë

Country Yogurt with Honey and Walnuts- 300 lekë

Bakllava – 250 lekë

Fruits- 600 lekë

SOFT DRINKS

Natural Water (0.75 l)- 250 lekë

Red bull- 300 lekë

Soft drinks- 200 lekë 

Yogurt drink- 200 lekë

Rose juice- 400 lekë

BEER & WINERY

La Trappe 330ml- 650 lekë

Heineken 330 ml- 350 lekë

Korça- 300 lekë

Home wine  12.5 vol- 1500 lekë

 PREMIUM Home wine- 3000 lekë

Remole Toscana- 3000 lekë

Boscarel Cesari- 3500 lekë

Primitivo Strabone- 4500 lekë

Marina Cvetic- 6000 lekë 

Lundra Wine- 3500 lekë 

Grego di tufo- 4500 lekë

Primitivo archo- 6500 lekë 

Amarone cesari- 8000 lekë

Luce- 27500 lekë

Brunelo di montalcino- 12000 lekë

Brunelo Luce- 30000 lekë

Montepulciano 375 ml- 1200 lekë

Pecorino 375 ml- 1200 lekë

Grego di tufo- 4500 lekë

Prosecco- 3500 lekë

Pinot grigio- 3500 lekë

Tasinaja- 7500 lekë

Lucente- 8500 lekë

GRAPPA

Grape Grappa- 100 lekë

Plum Grappa- 250 lekë

Bio cherry liqueur- 200 lekë

Bio straweberry liqueur- 200 lekë

 17 years old grappa – 200 lekë

CAFFETTERIA

Coffee- 100 lekë

Short Latte Coffee- 120 lekë

Long Latte Coffee- 150 lekë

Capuccino- 150 lekë

Sahlab – 150 lekë

Hot Cocoa – 150 lekë

Bio Tea – 150 lekë

Hot Melted Chocolate – 150 lekë